Prawidłowa wentylacja jest konieczna dla komfortowego korzystania z kuchni. Jest to jeszcze bardziej istotne w kuchni otwartej, gdzie kuchenne zapachy mogą bez trudu rozprzestrzeniać się po salonie.. Tymczasem jest to temat często całkowicie pomijany przy projektowaniu kuchni.

Najlepiej, gdy płyta grzewcza zlokalizowana jest naprzeciwko okna. Zapobiega to turbulencjom powietrza krążącego między oknem a okapem. Inne usytuowanie płyty zmniejsza skuteczność systemu wentylacyjnego. Okap powinien być oczywiście umieszczony nad płytą grzewczą. Dobierając okap do kuchni, należy zwrócić uwag na jego wydajność, podawaną w m3/h. Prawidłowo dobrany okap powinien pozwolić na 6-12 krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu kuchennym w przeciągu godziny. Należy jednak pamiętać, że wydajność podawana przez producenta dotyczy maksymalnej pracy okapu (a więc najczęściej „na trzecim biegu”), podczas gdy znacząca większość użytkowników używa tylko pierwszego lub drugiego stopnia wydajności (ponieważ trzeci generuje na ogół duży, uciążliwy hałas). Tak więc rzeczywista stosowana wydajność będzie niższa niż podawana. Dodatkowo, producent podaje wydajność urządzenia przy założeniu, że droga spalin na zewnątrz przebiega w sposób niezakłócony i niedługim odcinkiem rur (30cm poziomo i 100cm pionowo do wylotu). Instalacja wentylacyjna na ogół jest dużo dłuższa, co oczywiście zmniejsza rzeczywistą wydajność układu. Ważny jest również rodzaj rur użytych do stworzenia instalacji. Po pierwsze, powinny mieć one odpowiednią średnicę, zgodną z wymogami producenta okapu. Każde zwężenie na przebiegu instalacji zmniejsza ciąg i wprowadza turbulencje w przepływie powietrza. Po drugie, w Polsce do wykonywania instalacji wykorzystuje się kilka rodzajów rur o różnych kształtach: rurę karbowaną, stosowaną szczególnie często ze względu na łatwość instalacji (jest giętka), rurę o zmienionym, prostokątnym przekroju i inne. Z punktu widzenia wydajności instalacji wentylacyjnej najlepszym rozwiązaniem jest prosta rura o odpowiedniej średnicy. Tylko ona zapewnia niezaburzony przepływ powietrza. Rury karbowane i o zmienionym przekroju wprowadzają turbulencję przepływu i będą osłabiać działanie wentylacji, nawet jeżeli pole ich przekroju będzie odpowiadać wymaganiom producenta okapu.

Niektórzy producenci, zwłaszcza tańszych sprzętów AGD, podają wydajność silnika zamiast wydajności urządzenia. Wydajność urządzenia, w którym zamontowane są filtry utrudniające przepływ powietrza, jest oczywiście mniejsza od wydajności samego silnika.

Należy również poinstruować użytkownika, że filtry w okapie należy czyścić i wymieniać zgodnie z zaleceniem producenta, inaczej wydajność systemu wentylacji będzie się pogarszać. Niektóre droższe okapy same sygnalizują potrzebę wymiany filtra (np. okapy firmy de Dietrich sygnalizują potrzebę wymiany filtra po określonej ilości obrotów wentylatora).

 

źródło: www.projekty-kuchni.duu.pl